THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhân viên sản xuất Hadanbi Vina
Thái Nguyên, Temporary
7 - 9tr/ tháng
Nhân viên sản xuất New One Vina
Thái Nguyên, Temporary
7 - 8tr/ tháng
Nhân viên sản xuất Luxshare ICT
Bắc Giang, Full-time
9 - 14tr/ tháng
Nhân viên sản xuất Daesin
Thái Nguyên, Temporary
5 - 7 triệu/ tháng
Nhân viên sản xuất Foxconn
Bắc Giang, Full-time
9 - 12tr/ tháng
Công nhân sản xuất LG Display
Hải Phòng, Full-time
8 - 11tr/ tháng
Công nhân hỗ trợ sản xuất Samsung
Thái Nguyên, Full-time
5 - 6tr/ tháng