THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhân viên sản xuất Hadanbi Vina
Thái Nguyên, Thời vụ
7 - 9tr/ tháng
Nhân viên sản xuất New One Vina
Thái Nguyên, Thời vụ
7 - 8tr/ tháng
Nhân viên sản xuất Luxshare ICT
Bắc Giang, Chính thức
9 - 14tr/ tháng
Nhân viên sản xuất Daesin
Thái Nguyên, Thời vụ
5 - 7 triệu/ tháng
Nhân viên sản xuất Foxconn
Bắc Giang, Chính thức
9 - 12tr/ tháng
Công nhân sản xuất LG Display
Hải Phòng, Chính thức
8 - 11tr/ tháng
Công nhân hỗ trợ sản xuất Samsung
Thái Nguyên, Chính thức
5 - 6tr/ tháng