Samsung Thái Nguyên được thành lập năm 2013 và trở thành nhà máy sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất trên thế giới của Samsung. Hiện tại, số lượng nhân viên của nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) vào khoảng 65,000 người.

Phạm vi công việc:

Nhân viên nhà thầu (vendor) làm các công việc hỗ trợ sản xuất cùng nhân viên chính thức tại các dây chuyền sản xuất. Do yếu tố sản xuất tăng đột biến khi nhà máy nhận được đơn hàng của khách hàng nên cần có một lượng lớn nhân viên tập trung làm việc để kịp tiến độ.

Thách thức của dự án:

  • Số lượng nhân viên cần tuyển dụng nhiều trong thời gian ngắn
  • Kế hoạch sản xuất thay đổi do nhiều yếu tố khách quan đòi hỏi phải ứng phó cắt giảm nhân sự khi được yêu cầu

Giải pháp của VFIC Services:

  • Xây dựng đội ngũ tuyển dụng nội bộ và các công tác viên có kinh nghiệm
  • Quy trình tuyển dụng tinh gọn để đáp ứng số lượng lớn ứng viên đến phỏng vấn trong ngày

Kết quả:

  • Đáp ứng đủ số lượng nhân viên khách hàng yêu cầu
  • Nhận thêm số lượng tuyển dụng của khách hàng khi các nhà cung ứng khác không đáp ứng được
  • Quy trình quản lý nhân viên, hồ sơ khoa học đáp ứng được yêu cầu thanh kiểm tra khắt khe của khách hàng
  • Tuân thủ mọi phúc lợi cho nhân viên khách hàng yêu cầu như Bảo hiểm xã hội, tiền thưởng…
  • Giữ vững thị phần lớn trong những nhà cung ứng lao động tại dự án Samsung Thái Nguyên