Ngoài cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trụ sở và các phòng giao dịch Vietcombank tại Hải Phòng, công ty Việt Pháp còn cung ứng lao động cho ngân hàng Vietcombank các vị trí: lái xe, lễ tân, hỗ trợ hành chính quản trị…