Không thực hiện “3 tại chỗ”, người lao động có thể mất việc

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Công văn 2844/LĐTBXH-PC hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách.

Cụ thể, Bộ LĐTBXH đã trả lời Công văn số 4245/LĐTBXH-CSLĐ của Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai về việc kiến nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách.

Theo đó, với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhưng một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu “3 tại chỗ” của doanh nghiệp thì những trường hợp này, hai bên người lao động và doanh nghiệp thống nhất để xác định theo một trong các cách sau:

  • Doanh nghiệp cho người lao động ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định. Khi đó, người lao động được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Quyết định 23.
  • Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng lương.
  • Các trường hợp khác như: Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định của địa phương, doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất thuộc các trường hợp sau đây thì được xem là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống COVID-19 và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định, gồm:

  • Doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” và phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện quy định đó của địa phương;
  • Doanh nghiệp nằm trong khu cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng nguyên liệu, xuất hàng.

Nguồn: báo lao động