Dịch vụ cung ứng lao động tại Bắc Ninh

Dịch vụ cung ứng lao động tại Bắc Ninh

Quý doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty cung ứng lao động tại Bắc Ninh? VFIC Services là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề thiếu hụt lao động, giúp doanh nghiệp tập trung vào sản xuất và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Là 1 trong 5 địa phương có quy […]

Dịch vụ cung ứng lao động tại Thái Nguyên

Dịch vụ cung ứng lao động Thái Nguyên

Quý doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty cung ứng lao động tại Thái Nguyên? VFIC Services là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề thiếu hụt lao động, giúp doanh nghiệp tập trung vào sản xuất và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Là 1 trung tâm kinh tế công nghiệp […]

Dịch vụ cung ứng lao động tại Hải Phòng

dịch vụ cung ứng lao động tại hải phòng

Quý doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty cung ứng lao động tại Hải Phòng? VFIC Services là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề thiếu hụt lao động, giúp doanh nghiệp tập trung vào sản xuất và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Là 1 trong 5 địa phương có quy […]

Danh mục các ngành nghề được phép cho thuê lại lao động

Các ngành nghề được phép cho thuê lại lao động

Theo bộ luật lao động Việt Nam năm 2012, cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động […]