Danh mục các ngành nghề được phép cho thuê lại lao động

Các ngành nghề được phép cho thuê lại lao động

Theo bộ luật lao động Việt Nam năm 2012, cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động […]

VFIC Services tham quan và làm việc tại Tập đoàn Nguồn nhân lực Thành Công – Tô Châu – Trung Quốc

Success HR Việt Nam

Ngày 17 tháng 12, Mr. Việt Anh (Chairman), Mr. Chu Anh (CEO), Mr. Nguyễn Xuân Tùng (Trưởng phòng kinh doanh) và một số bộ phận khác đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Nguồn nhân lực Thành Công – Tô Châu. Phó giám đốc Tập đoàn Nguồn nhân lực Thành Công LinYu, Giám […]