VFIC Services tham quan và làm việc tại Tập đoàn Nguồn nhân lực Thành Công – Tô Châu – Trung Quốc

Success HR Việt Nam

Ngày 17 tháng 12, Mr. Việt Anh (Chairman), Mr. Chu Anh (CEO), Mr. Nguyễn Xuân Tùng (Trưởng phòng kinh doanh) và một số bộ phận khác đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Nguồn nhân lực Thành Công – Tô Châu. Phó giám đốc Tập đoàn Nguồn nhân lực Thành Công LinYu, Giám […]